Administrator

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: -Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Close Search Window