Administrator

Telefon centrală: 0234-537 200

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean - int. 209

Direcția resurse umane, management - int. 269
Serviciul resurse umane - int. 162
Serviciul coordonare unități subordonate, A.T.O.P. - int. 269
Compartiment asistență managerială - int. 138

Structura Arhitect-șef - int. 177
Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, autorizații, avize - int. 177
Compartiment banca de date urbane, sistem informatic geografic - int. 177
Compartiment disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului - int. 177
Compartiment cadastru - int. 177

Direcția tehnic-investiții și lucrări publice - int. 235
Serviciul tehnic-investiții - int. 293
Compartiment urmărire comportare în exploatare a construcțiilor
Compartiment utilități publice - int. 293
Compartiment monitorizare lucrări publice - int. 293
Serviciul transport public - int. 231

Direcția economică - int. 123
Serviciul buget - evidența cheltuielilor - int. 154
Serviciul analiză și asistență economică
Serviciul buget - evidența veniturilor, patrimoniu - int. 152
Serviciul financiar-contabilitate - int. 126

Direcția achiziții publice - int. 171
Serviciul achiziții publice - int. 116
Serviciul administrativ-transport - int. 175

Direcția juridică și administrație publică locală - int. 107
Serviciul juridic și contencios - int. 139
Serviciul administrație publică locală - int. 141
Compartiment coordonare a activității consiliilor locale - int. 139

Serviciul verificare și gestionare acte administrative și monitor oficial - int. 133
Compartiment de lucru consilieri județeni - int. 139

Serviciul dezvoltare durabilă - 0334-405 575

Serviciul relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial - 0334-405 575

Serviciul strategii, conservarea și protecția mediului - 0334-405 575

Serviciul analiză strategică, digitalizare, tranziție verde - 0334-405 575
Compartiment informatizare - int. 158

Serviciul comunicare, informații și relații publice - 122

Serviciul de corp control, managementul calității - int. 145

Compartiment audit public intern - 0334-405 575

Close Search Window