Administrator

sigle-proiect-v-zeletin1

Proiect-pilot
„Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța”

Proiectul-pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța” este inițiat de Consiliul Județean Bacău și Asociația franceză “Amitié Roumaine Saint Leu la Forêt” (FR) în asociere cu 4 comune din Valea Zeletinului, respectiv Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești şi cu Asociația de Prietenie Româno-Franceză „St. Leu la Forêt - Izvorul Berheciului” (RO). În vederea bunei desfășurări a activităților proiectului sunt implicați, din punct de vedere tehnic şi reprezentanți ai Universității „V Alecsandri” Bacău de la Facultatea de litere (2 cadre didactice universitare şi o studentă).
Obiectivul general al proiectului este de învățare și consolidare a limbii franceze de către elevii din comunele sărace ale județului Bacău precum Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești, în vederea fructificării oportunităţilor pe care le prezintă cunoașterea acestei limbi de circulaţie internațională pentru dezvoltarea personală, implicit pentru dezvoltarea comunităților proprii.
Perioada de desfăşurare a proiectului este martie 2015 - decembrie 2018.
Echipa de proiect este constituită din echipa coordonatoare asigurată de Consiliul Judeţean Bacău şi echipele de lucru de la fiecare comună vizată în proiect şi de la cele două asociaţii din Franţa, respectiv din Bacău. 
Managerul de proiect din cadrul echipei coordonatoare este dl. Ionel FLOROIU – Vicepreședintele Consiliului Judeţean Bacău. 
Bugetul total al proiectului pentru anul 2015 este în valoare de 72.542,00 lei din care cofinanţarea Consiliulu Judeţean Bacău este de 13.020,00 lei iar diferenţa reprezintă cofinanţarea fiecărei comune, respectiv Colonești, Motoșeni Răchitoasa, Stănișești şi a Asociaţiei de Prietenie Româno-Franceză „Saint-Leu-la-Forêt - Izvorul Berheciului” (RO), iar contribuţia Asociaţiei Amitié Roumaine Saint-Leu-la-Forêt (FR) se reflectă în următoarele: donaţii de carte, material didactic, bunuri necesare pentru realizarea atelierelor de învăţare a limbii franceze, cazarea reprezentanţilor echipelor de implementare, implicit a profesorilor care se vor deplasa la Saint-Leu-la-Forêt, pachete pentru elevii implicaţi în evenimentul - şezătoare “Povestește-mi despre Valea Zeletinului” conţinând rechizite, cărți, suveniruri, dulciuri.
Grupul ţintă îl reprezintă beneficiarii direcți ai proiectului, respectiv un număr de 200 de elevi din cele 4 comune și anume: Colonești, Motoșeni, Răchitoasa şi Stănișești, un număr de cel puțin 8 cadre didactice – profesori de franceză (activi şi pensionari), împreună cu alte 24 cadre didactice de diferite specialităţi (învățători, profesori activi și pensionari), care vor lucra cu elevii în cadrul atelierelor de învățare a limbii franceze prin metode ludice, la care se alătura și cele 2 cadre didactice universitare şi 1 student de la Facultatea de litere a Universităţii “Vasile Alecsandri” Bacău .
Beneficiari indirecți sunt părinții celor 200 de copii și adolescenți implicați direct în proiect, celelalte cadre didactice din școlile de pe raza comunelor vizate în proiect, autoritatea publică locală și întreaga comunitate din cele 4 comune, respectiv Colonești, Motoșeni, Răchitoasa şi Stănișești.
De așteptat este ca elevii să conștientizeze faptul că o cunoaștere aprofundată a limbii franceze înseamnă un „pașaport pentru succes”, mai exact o adaptare la piața muncii europene, cât și cunoașterea și respectarea culturii și civilizației celorlalte națiuni, demers fundamental către valorile europene demnitate, solidaritate, egalitate, multiculturalitate.
Dintre activităţile prevăzute în proiect se pot enumera:
•   Întâlniri de lucru ale echipei de proiect;
•   Pregătirea spațiilor pentru crearea atelierelor de învățare a limbii franceze prin metode ludice;
•   Realizarea de ateliere de învățare prin metode ludice legate de scopul proiectului;
•  Efectuarea unui schimb de experiență între elevii români (din comunele Coloneşti, Motoşeni, Răchitoasa, Stănişeşti) şi elevii francezi (din Saint-Leu-la-Forêt);
•  Efectuarea unui schimb de experiență și de bune practici între cadrele didactice din comunele Coloneşti, Motoşeni, Răchitoasa, Stănişeşti (judeţul Bacău) și Saint-Leu-la-Forêt (FR);
•    Promovarea proiectului;
•    Pregătirea și susținerea evenimentului francofon - “Povestește-mi despre Valea Zeletinului” - Șezătoare;
Rezultate preconizate:
Realizarea:
• unui glosar tematic și ilustrat de termeni (român-francez);
• unei culegeri româno-franceză de creații populare ale zonei - text și imagine;
• de semne de carte în limba franceză (ortoepie și ortografie, obiective cultural-istorice și spirituale ale zonei, personalități ale zonei etc.);
• unei reviste școlare bilingve la Stănişeşti.
Printre alte rezultatele preconizate se amintesc: aducerea unei plus valori la curriculum-ul profesorilor cu o abordare distinctivă și modernă;stimularea imaginației, încurajarea spontaneității, a creativității, a exprimării libere a elevilor participanți în proiect; dezvoltarea capacității de socializare, de interacțiune și colaborare (munca și rolul în echipă) - atât a elevilor cât și a cadrelor didactice implicate în proiect; sensibilizarea comunităților rurale față de plurilingvism, cultivarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbii franceze la școală sau în afara acesteia;consolidarea cooperării cu autoritățile locale prin colaborarea în parteneriat și susținerea financiară la organizarea activitãților proiectului.
Informaţii suplimentare privitoare la derularea proiectului: Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor, telefon 0234513013.
Persoane de contact: Luciana Pascu-Cârlan, asistent manager și responsabil logistică şi comunicare proiect

Close Search Window